Thaco sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào Quảng Nam


654 lượt xem

654 lượt xem

4 Th03 2019

Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) dự kiến sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào Quảng Nam cho các dự án mới, nâng cấp và mở rộng.

Theo đó, 5 dự án mới mà THACO đề xuất bao gồm: Dự án “Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng” diện tích khoảng 68,2 ha, thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2.

Đồng thời, bổ sung khoảng 70 ha khu vực giáp với đường ĐT.617 (thuộc đất quy hoạch công nghiệp) vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2.

Dự án “Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh” có diện tích khoảng 451 ha.

Đối với dự án này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, THACO phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập hồ sơ, thủ tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

THACO cũng đã đề xuất thực hiện Dự án “Nâng cấp và mở rộng Cảng Chu Lai” đón tàu 50.000 tấn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Chủ đầu tư chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể và lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định để kịp triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã đồng ý về chủ trương, cho THACO làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở công nhân và tái định cư Tam Hiệp” với diện tích khoảng 30 ha, để đầu tư phát triển nhà ở phục vụ chỗ ở cho công nhân của THACO làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai và phục vụ tái định cư cho các hộ bị giải tỏa của các dự án đầu tư của THACO.

Riêng Dự án “Khu đô thị Chu Lai”, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, lập thủ tục đăng ký bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở Khu đô thị Chu Lai (diện tích khoảng 267 ha) và tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000), gửi Sở Xây dựng Quảng Nam thẩm định, trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Cảm ơn bạn đã xem video của Xemtin.me!
Facebook: https://fb.com/xemtin.me
--------------------------------------------------------------------------

Xem thêm ở đây nha: https://xemtin.me


Tiếp theo